Marta Rydel

Luty 15, 2013 3:32 pm

Marta Aleksandra Rydel absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Podyplomowych „Wspieranie Osób Odmiennych Kulturowo na Rynku Pracy” w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
Obecnie aplikant adwokacki.

W trakcie studiów współpracowała z Kliniką Prawa działającą przy Uniwersytecie Warszawskim, udzielając bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji majątkowej, a także brała udział w programie Street Law, w ramach którego prowadziła zajęcia o tematyce prawnej z zakładzie karnym. Aktywnie uczestniczyła także w dwóch programach organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: Klinika 42 i Court-Watch.

Posiada bogate doświadczenie w pracy z cudzoziemcami i uchodźcami. W latach 2006 – 2007 pracowała w Polskim Stowarzyszeniu Edukacji Prawnej w charakterze koordynatora projektu EQUAL MUR „Musisz Nauczyć się Rozumieć”, celem którego było zmniejszenie marginalizacji uchodźców poprzez udzielanie im porad prawnych oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce prawnej.

Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej. Od 2008 r. pracuje w Rzeczpospolitej dziale prawnym on-line w charakterze redaktora.
W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo karne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo prywatne międzynarodowe.
Marta Rydel od 2013 roku odbywa aplikację adwokacka pod patronatem adwokata Michała Bielskiego.

URL: http://zb2.pl/zespol/aplikanci/marta-rydel-2/