Zuzanna Borucka-Sulich

Wrzesień 14, 2012 2:19 pm

Adwokat Zuzanna Borucka- Sulich.

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, spraw spadkowych w tym także  tzw. nieruchomości warszawskich, roszczeń z umów o roboty budowlane, jak i również egzekucji wierzytelności i postępowania egzekucyjnego.

Zajmuje się  także sprawami z zakresu prawa rodzinnego – rozwody, separacje, stosunki między rodzicami a dziećmi. Do sfery zainteresowań należą także sprawy  zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W ramach swojej praktyki zajmuje się także sprawami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej i ich zatrudnieniem, a także ubieganiem się
o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające
z przepisów prawa administracyjnego.

Interesuje się tematyką prawa sportowego związanego w szczególności ze stosowaniem ustawy o sporcie i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz doradztwo z innych dziedzin prawa, bezpośrednio związanych z działalnością sportową.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pisała z zakresu odpowiedzialności prawnej w sporcie. Równocześnie studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, co spowodowało zainteresowanie tematyką prawa sportowego.

Aplikację odbywała pod patronatem Adwokat Agnieszki Metelskiej, z którą współpracowała w zakresie spraw sądowych w szczególności z zakresu odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu błędów lekarskich i wypadków, a także prawa prasowego w powiązaniu z prawem cywilnym tj. ochroną dóbr osobistych.

Obecnie wykonuje zawód adwokata w Izbie Warszawskiej.
Zuzanna Borucka – Sulich prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2  zrzeszoną w ramach Zespołu Kancelarii Adwokackich Plac Zbawiciela 2 

URL: http://zb2.pl/zespol/adwokaci/zuzanna-borucka-sulich/