logo
Home Jesteś tutaj: Zespół Kancelarii Adwokackich Plac Zbawiciela > Zespół > Adwokaci > Zuzanna Borucka-Sulich

Drukuj stronę Drukuj

ZESPÓŁ

ADWOKACI
APLIKANCI
Zuzanna Borucka-Sulich

  Adwokat Zuzanna Borucka- Sulich

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, spraw spadkowych w tym także  tzw. nieruchomości warszawskich, roszczeń z umów o roboty budowlane, jak i również egzekucji wierzytelności
i postępowania egzekucyjnego.

Zajmuje się  także sprawami z zakresu prawa rodzinnego – rozwody, separacje, stosunki między rodzicami a dziećmi.

Do sfery zainteresowań należą także sprawy  zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W ramach swojej praktyki zajmuje się także sprawami dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej i ich zatrudnieniem, a także ubieganiem się
o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające
z przepisów prawa administracyjnego.

Interesuje się tematyką prawa sportowego związanego w szczególności ze stosowaniem ustawy o sporcie i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz doradztwo z innych dziedzin prawa, bezpośrednio związanych z działalnością sportową.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pisała z zakresu odpowiedzialności prawnej w sporcie. Równocześnie studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, co spowodowało zainteresowanie tematyką prawa sportowego.

Aplikację odbywała pod patronatem Adwokat Agnieszki Metelskiej, z którą współpracowała w zakresie spraw sądowych
w szczególności z zakresu odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu błędów lekarskich i wypadków, a także prawa prasowego w powiązaniu z prawem cywilnym tj. ochroną dóbr osobistych.

Obecnie wykonuje zawód adwokata w Izbie Warszawskiej.

Zuzanna Borucka – Sulich prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2  zrzeszoną w ramach Zespołu Kancelarii Adwokackich Plac Zbawiciela 2  – obecnie wraz z filią w Legionowie mieszczącą przy ul. Piłsudskiego 3.

z.borucka@zb2.pl
      PraktykaUsługiZespół
     Adwokaci

     Aplikanci

Aktualności
Dojazd
Kontakt
Kariera