Wojciech Zembrzuski

Wrzesień 18, 2012 4:10 pm

Adwokat Wojciech Zembrzuski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie wykonuje zawód adwokata w Izbie Warszawskiej w kancelarii indywidualnej, zrzeszonej w ramach Zespołu Kancelarii Adwokackich Plac Zbawiciela 2.

W 2011 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pod kierunkiem doc. dr Zbigniewa Banaszczyka napisał pracę magisterską zatytułowaną „wadliwość przedmiotowa jako podstawa odpowiedzialności w procesie zawierania umów – niektóre przypadki culpam in contrahendo”. Studiował również na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku socjologia.

Asystent społeczny Posła na Sejm V kadencji prof. UW dr hab. Pawła Śpiewaka. Z kancelarią związany od 2009 roku.

W zakresie jego zainteresowań, znajduje się szeroko rozumiane prawo zobowiązań i odpowiedzialność cywilna, jak i prawo procesowe cywilne oraz karne, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego.

Na co dzień zajmuje się doradztwem na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w zakresie prawa zobowiązań, w tym prawa umów, odpowiedzialności odszkodowawczej, jaki również egzekucji wierzytelności i postępowania egzekucyjnego. Uczestniczy również w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, prawa spadkowego i regulowania stanu prawnego nieruchomości.

URL: http://zb2.pl/zespol/adwokaci/wojciech-zembrzuski/