Michał Bielski

Maj 8, 2012 12:42 pm

adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych, dotyczących nieruchomości, w tym gruntów rolnych i tzw. nieruchomości warszawskich oraz roszczeń z umów. Prowadzi również sprawy administracyjne, gospodarcze, dotyczące podziałów majątku oraz roszczeń odszkodowawczych. Adwokat Michał Bielski reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i administracyjnych – we wszystkich instancjach, a także prowadzi negocjacje ugodowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1976), odbył dwuletnią aplikację sędziowską zakończoną egzaminem przed Sądem Okręgowym w Warszawie (1978). W 1982 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W trakcie aplikacji patronem adw. Michała Bielskiego był adwokat Maciej Dubois – wieloletni dziekan ORA oraz wybitny obrońca w sprawach karnych.

W latach 1977-1979 adwokat Michał Bielski był dziennikarzem redakcji ”Gromada-Rolnik Polski”, w latach 1982-1992 był członkiem, a następnie kierownikiem Zespołu Adwokackiego nr 25 w Warszawie. Od 1992 r. Michał Bielski prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Warszawie przy Placu Zbawiciela 2 – obecnie wraz z filią w Piasecznie (od 1994 r.). Prezes Zespołu Kancelarii Adwokackich Plac Zbawiciela 2 w Warszawie. Patron aplikantów adwokackich.

URL: http://zb2.pl/zespol/adwokaci/bielski-michal/