logo
Home Jesteś tutaj: Zespół Kancelarii Adwokackich Plac Zbawiciela > Usługi

Drukuj stronę Drukuj

OFERTA
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Zespół Kancelarii Adwokackich Pl. Zbawiciela 2 s.c. świadczy większość część swoich usług na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Zespół Kancelarii Adwokackich Pl. Zbawiciela 2 s.c. wyspecjalizował się w następujących dziedzinach prawa:

 

 

prawo spadkowe np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpiecznie spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dział spadku, obalenie testamentu.
prawo cywilne np. odszkodowanie, błedy lekarskie, wypadki itd., o ochronę dóbr osobistych, sprawy o zapłatę, analiza sporządzenia umów
prawo autorskie np. umowy o sprzedaż praw autorskich, sprawy o wynagrodzenie autorskie
prawo mieszkaniowe np. kupno i sprzedaż mieszkań, analiza umów ze spółdzielniami i deweleporami, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu, o meldunek, o wstąpenie w stosunek najmu
prawo obrotu nieruchmościami np. sprawy własnościowe o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające np. udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybycie i przysądzenie własności nieruchomości
reprywatyzacja np. sprawy o odzyskanie gruntów warszawskich, o mienie zabużańskie, o odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
prawo administracyjne np. sprawy o odszkodowanie, pozwolenie na budowę, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, pozwolenie na pracę itd.
prawo pracy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kotraktów menadżerskich

 

Istotną część usług Zespołu Kancelarii stanowią sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz postępowania karnego.

 

prawo rodzinne i osobowe np. sprawy o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, ubezwłasnowolnienie itp..
prawo karne oborna w posepowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych apelacji karnych i kasacji
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG

Usuługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone sąw następujących formach.ustne porady prawne udzielane na spotkaniu
pisemne opinie i analizy prawne w bardziej skomplikowanych stanach prawnych (np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzanie na pismie (na zwykłym papierze lub w formie elektronicznej)
prowadzenie negocjacji np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku z deweloperem, z prokuraturą w sporach sądowych itd.
reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
      PraktykaUsługiZespół
     Adwokaci

     Aplikanci

Aktualności
Dojazd
Kontakt
Kariera