Prawo handlowe

Maj 8, 2012 1:27 pm

Jest to gałąź prawa wyrosła z prawa cywilnego, skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnych stosunków łączących wyspecjalizowane podmioty (głównie spółki prawa handlowego).

Prawo handlowe reguluje organizację przedsiębiorców oraz stosunki zobowiązujące, powstające między nimi oraz między nimi a innymi osobami w obrocie gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Podstawowym źródłem prawa handlowego jest Kodeks Spółek Handlowych – ustawa z 15 września 2000 roku, obowiązująca od 1 stycznia 2001 roku.

URL: http://zb2.pl/praktyka/prawo-handlowe/