Prawo cywilne

Maj 8, 2012 1:27 pm

Zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilnoprawne między równorzędnymi podmiotami prawa prywatnego.

Prawo cywilne reguluje również sytuację prawną osób i rzeczy, jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 roku, obowiązująca od 1 stycznia 1965 roku.

URL: http://zb2.pl/praktyka/prawo-cywilne/